• ข่าว ล่าสุด

นักเรียนวิ่งออกกำลังกาย

นักเรียนวิ่งออกกำลังกาย

วันที่ 13 มกราคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียน เดิน- วิ่ง ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน

นักเรียนวิ่งออกกำลังกาย —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS