• ข่าว ล่าสุด

สอนออนไลน์

สอนออนไลน์

วันที่ 13 มกราคม 2564 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ให้คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ จัดการเรียนการสอนระบบ Online ให้กับนักเรียน work from home เนื่องจากสถานการณ์ในการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 และเพื่อความปลอดภัยให้กับนักเรียน

สอนออนไลน์ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS