• ข่าว ล่าสุด

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพ .......การ์ดไม่ตก เราจะผ่านไปด้วยกัน

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพ .......การ์ดไม่ตก เราจะผ่านไปด้วยกัน

โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) ปิดเรียนกรณีพิเศษ เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ในจังหวัดนครราชสีมา และอำเภอบัวใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา และได้กลับมาเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่ 11 มกราคม 2564 แต่เนื่องจาก ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความห่วงใยในเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัยของนักเรียน จึงมีแนวทางให้นักเรียน ที่มีผู้ปกครอง ญาติใกล้ชิด เดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูง กักตัวที่บ้านก่อน ตามมาตรการให้ครบ 14 วัน โดยระหว่างนี้ มีการจัดการเรียนการสอนควบคู่กันทั้งผู้ที่มาโรงเรียน และนักเรียนที่กักตัวที่บ้าน และขณะเดียวกัน เราคงความเข้มข้น การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด การ์ดไม่ตก เพราะเราจะผ่านไปด้วยกัน

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพ .......การ์ดไม่ตก เราจะผ่านไปด้วยกัน —  น.ส.วรรณภา เนื่องชุมพล
0 COMMENTS