• ข่าว ล่าสุด

ตกแต่งห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ตกแต่งห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้คณะครูแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตกแต่งห้องสวนพฤกษศาสตร์เพื่อสนองพระราชดำริพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และเพิ่มแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้น

ตกแต่งห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS