• ข่าว ล่าสุด

ศิษย์เก่า( คุณพรทิพา ประเสริฐนู มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี

ศิษย์เก่า( คุณพรทิพา ประเสริฐนู มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้เป็นตัวแทนศิษย์เก่า ของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา คือคุณพรทิพา ประเสริฐนู พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ได้มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ที่มีความประพฤติดีและมีฐานะยากจน เพื่อให้สามารถนำเงินไปใช้ประโยชน์สูงสุดและเกิดผลดีในการศึกษาเล่าเรียน ทางโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ศิษย์เก่า( คุณพรทิพา ประเสริฐนู มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS