• ข่าว ล่าสุด

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วันที่ 23 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ขอแสดงความยินดีแด่ท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตราสายสะพาย ประจำปี 2563 จังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS