• ข่าว ล่าสุด

แสดงนิทรรศการผลงานครูนักเรียน

แสดงนิทรรศการผลงานครูนักเรียน

วันที่ 23 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน ในหัวข้อโรงเรียนวิถีพุทธ โดยท่าน ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ได้เยี่ยมชมให้กำลังใจคณะครูด้วยความชื่นชม โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น

แสดงนิทรรศการผลงานครูนักเรียน —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS