• ข่าว ล่าสุด

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีครูดีเด่น

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีครูดีเด่น

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่คณะครูที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีครูดีเด่น —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS