• ข่าว ล่าสุด

นักเรียนมอบของที่ระลึก

นักเรียนมอบของที่ระลึก

วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ตัวแทนคณะนักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 ได้มอบม้านั่งหินขัด ให้กับทางโรงเรียนเพื่อเป็นอนุสรณ์รุ่นให้กับรุ่นน้องได้ใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นตัวแทนในการรับมอบ

นักเรียนมอบของที่ระลึก —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS