• ข่าว ล่าสุด

ประเมินนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่น ๑๓

ประเมินนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่น ๑๓

ประเมินนักเรียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๑๓ นายนัฐรวี ศรีสุขโข นักเรียนโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง รับการประเมินเพื่อพิจารณาคัดเลือก ในโครงการทุนการศึกษาฯ ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๑๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันจันทร์ ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ภาพ : พนัชกร ระวิน (Panatchakhon Rawin) #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง #องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี #SrirakPhoto

ประเมินนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่น ๑๓ —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE