• ข่าว ล่าสุด

การเตรียมความพร้อมในการจัดงาน สานรัก สามัคคี 45 ปี บ้านเป้าวิทยา

การเตรียมความพร้อมในการจัดงาน สานรัก สามัคคี 45 ปี บ้านเป้าวิทยา

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เตรียมความพร้อมในการจัดงาน สานรัก สามัคคี 45 ปี บ้านเป้าวิทยา ในวันที่ 12 เมษายน 2564 ตามาตรการของจังหวัดชัยภูมิ โดยเคร่งครัด เพื่อทำให้ทุกคนที่มาร่วมงานปลอดภัยและมีความสุข

การเตรียมความพร้อมในการจัดงาน สานรัก สามัคคี 45 ปี บ้านเป้าวิทยา —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS