• ข่าว ล่าสุด

ภาพกิจกรรมการไปวัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ภาพกิจกรรมการไปวัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้นำตัวแทนคณะครูเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ภาพกิจกรรมการไปวัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS