• ข่าว ล่าสุด

ผู้อำนวยการประชุมวิสามัญคณะครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

ผู้อำนวยการประชุมวิสามัญคณะครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

วันที่ 9 เมษายน 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ทผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญของคณะครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดชัยภูมิ โดยเฉพาะอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดงาน สานรัก สามัคคี 45 ปีบ้านเป้าวิทยา ซึ่งมติที่ประชุมให้จัดงานในช่วงกลางวัน(ทอดผ้าป่าระดมทุน)และให้มีมาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด 19 เพื่อให้ทุกคนที่มาร่วมงานมีความมั่นใจว่าปลอดภัย

ผู้อำนวยการประชุมวิสามัญคณะครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS