• ข่าว ล่าสุด

โรงเรียนส่งตัวแทนไปนมัสการหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม

โรงเรียนส่งตัวแทนไปนมัสการหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม

วันที่ 9 เมษายน 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นายสมชาย ลาภประโยชน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและตัวแทนคณะครูเดินทางไปวัดป่าห้วยกุ่ม เพื่อกราบนมัสการหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม และขอเมตตาบารมีในการอธิษฐานจิตลงในของที่ระลึกในงาน สานรัก สามัคคี 45 ปี บ้านเป้าวิทยา เพื่อมอบให้ผู้ที่มาทอดผ่าป่าระดมสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้นำไปบูชา

โรงเรียนส่งตัวแทนไปนมัสการหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS