• ข่าว ล่าสุด

การเตรียมป้ายสะแกนคิวอาร์โค๊ต

การเตรียมป้ายสะแกนคิวอาร์โค๊ต

วันที่ 9 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษาที่คณะกรรมการจัดทำป้ายสแกนคิวอาร์โค๊ด เพื่อสะแกนการเข้าออกโรงเรียน ของคณะที่มาทอดผ้าป่าสนับสนุนการศึกษา ในวันที่ 12 เมษายน 2564 เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

การเตรียมป้ายสะแกนคิวอาร์โค๊ต —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS