• ข่าว ล่าสุด

รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังการติดเชื้อโรค COVID -19 ของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังการติดเชื้อโรค COVID -19 ของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ขอประชาสัมพันธ์ ข่าวรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังการติดเชื้อโรค COVID -19 ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ประชาชนทุกคน ได้เกิดความตระหนักในการดูแลตนเองตามมาตรการของสาธารณสุข อย่างเข้มงวด(ขอขอบคุณขอข้อมูลจากโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ)

รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังการติดเชื้อโรค COVID -19 ของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS