• ข่าว ล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ SBMLD เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ SBMLD เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ SBMLD เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และออนไซด์ ให้กับคณะครูและนักเรียนทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ SBMLD เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS