• ข่าว ล่าสุด

ประชุมงานนักการภารโรง

ประชุมงานนักการภารโรง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการและนายทวีศักดิ์ สีดามุย หัวหน้างานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ประชุมนักการภารโรง เพื่อวางคนลงปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความรวดเร็วและบรรลุวัตถุประสงค์และมีการกำกับติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ

ประชุมงานนักการภารโรง —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS