• ข่าว ล่าสุด

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม —  น.ส.วิจิตตรา ศรีพระราม
0 COMMENTS