• ข่าว ล่าสุด

การปฏิบัติงานของนักการ-ภารโรง

การปฏิบัติงานของนักการ-ภารโรง

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและนายทวีศักดิ์ สีดามุย หัวหน้างานสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้มอบหมายงานให้กับนักการ -ภารโรง ในการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อให้นักการ -ภารโรง ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การปฏิบัติงานของนักการ-ภารโรง —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS