• ข่าว ล่าสุด

สอนออนไลน์

สอนออนไลน์

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวรัสวดี แก้วโก ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ปฏิบัติการสอนรายวิชานาฏศิลป์ ม.2/5,ม.2/1,ม.2/3,และ ม.2/2 ปฏิบัติการสอนผ่านไปได้เรียบร้อยดีค่ะ

สอนออนไลน์ —  น.ส.รัสวดี แก้วโก
0 COMMENTS
User Image
น.ส.รัสวดี แก้วโก
ผู้เขียนข่าว
PROFILE