• ข่าว ล่าสุด

สอนออนไลน์

สอนออนไลน์

ข้าพเจ้านางสาวรัสวดี แก้วโก ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ปฏิบัติการสอนรายวิชานาฏศิลป์ ม.5/4 และ ม.2/4 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ปฏิบัติการสอนผ่านไปได้เรียบร้อยดีค่ะ

สอนออนไลน์ —  น.ส.รัสวดี แก้วโก
0 COMMENTS
User Image
น.ส.รัสวดี แก้วโก
ผู้เขียนข่าว
PROFILE