• ข่าว ล่าสุด

โรงเรียนสังกัด อบจ.นม. กลุ่ม 3 ได้จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของกลุ่มโรงเรียน...ณ ห้องประชุมสันเทียะ

โรงเรียนสังกัด อบจ.นม. กลุ่ม 3 ได้จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของกลุ่มโรงเรียน...ณ ห้องประชุมสันเทียะ

วันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสังกัด อบจ.นม. กลุ่ม 3 ได้จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของกลุ่มโรงเรียน...ณ ห้องประชุมสันเทียะ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนสังกัด อบจ.นม. กลุ่ม 3 ได้จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของกลุ่มโรงเรียน...ณ ห้องประชุมสันเทียะ —  น.ส.ทวีวรรณ์ ฉลาดเอื้อ
0 COMMENTS