• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

นายเชาวลิต เกิดกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ร่วมกำกับดูแล ให้กำลังใจ กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมโรงเรียน บนมาตรการคัดกรองป้องกันโควิด 19 อย่างเข้มข้น

กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 —  น.ส.ทวีวรรณ์ ฉลาดเอื้อ
0 COMMENTS