• ข่าว ล่าสุด

พ่นยุง

พ่นยุง

23 มิ.ย. 2564 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ขอขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ที่มาพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรคในสถานศึกษา

พ่นยุง —  น.ส.สุวรรณี เกศคำขวา
0 COMMENTS