• ข่าว ล่าสุด

ประชุมพิจารณาทุน

ประชุมพิจารณาทุน

ข้าพเจ้านางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่ง ครู อัตราจ้างได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือ การพิจารณาทุน กสศ. 1/2564 โดยมี ท่านรองสมชาย ลาภประโยชน์ เป็นผู้แนะนำการประชุมแนวทางการพิจราณาทุน คุณครูจิรสุดา ก่อบุญ และคุณครูที่ปรึกษา ม.ต้น ทุกท่านค่ะ

ประชุมพิจารณาทุน —  น.ส.รัสวดี แก้วโก
0 COMMENTS
User Image
น.ส.รัสวดี แก้วโก
ผู้เขียนข่าว
PROFILE