• ข่าว ล่าสุด

ผู้อำนวยการเป็นคณะกรรมการประเมินครูเพื่อเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น

ผู้อำนวยการเป็นคณะกรรมการประเมินครูเพื่อเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้เป็นคณะกรรมการประเมินครูเพื่อเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการเป็นคณะกรรมการประเมินครูเพื่อเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS