• ข่าว ล่าสุด

ผู้อำนวยการนำน้ำแพ็คไปร่วมสนับสนุนให้ขวัญกำลังใจ ณ สถานที่คัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19

ผู้อำนวยการนำน้ำแพ็คไปร่วมสนับสนุนให้ขวัญกำลังใจ ณ สถานที่คัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาและคณะ ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียน นำน้ำแพ็ค จำนวน 10 แพ็ค ไปร่วมสนับสนุนให้ขวัญกำลังใจ ณ สถานที่คัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ณ โรงเรียนบ้านโนนชาด ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยในการนี้มีนายนานคมศักดิ์ กกคนทา กำนันตำบลบ้านเป้าและเจ้าหน้าที่ปกครองในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป้าเป็นผู้รับมอบ

ผู้อำนวยการนำน้ำแพ็คไปร่วมสนับสนุนให้ขวัญกำลังใจ ณ สถานที่คัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS