• ข่าว ล่าสุด

สอนออนไลน์

สอนออนไลน์

ข้าพเจ้านางยุภา ศิริมงคลกุลฐิติพงศ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน คาบเรียนที่ 1 ม.5/2 คาบเรียนที่ 2 ม.5/3 และคาบเรียนที่ 4 ม.5/1 ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2564 ข้าพเจ้าได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยระบบ SBMLD ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ

สอนออนไลน์ —  นางยุภา ศิริมงคลกุลฐิติพงศ์
0 COMMENTS