• ข่าว ล่าสุด

อบรมออนไลน์หลักสูตรการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์

อบรมออนไลน์หลักสูตรการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้า นางสาวต้องตา เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 .....(อ่านต่อ)

อบรมออนไลน์หลักสูตรการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์ —  น.ส.ต้องตา เมฆฉาย
0 COMMENTS
User Image
น.ส.ต้องตา เมฆฉาย
ผู้เขียนข่าว
PROFILE