• ข่าว ล่าสุด

ผู้อำนวยการร่วมงานสัมพันธ์ชุมชน

ผู้อำนวยการร่วมงานสัมพันธ์ชุมชน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และคณะ ได้ไปร่วมงานสัมพันธ์ชุมชน โดยไปร่วมงานณาปนกิจศพ นายนำโชค สวนจรูญ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า ณ วัดเมรุวัดทุ่งโพธิ์ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการร่วมงานสัมพันธ์ชุมชน —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS