• ข่าว ล่าสุด

ลงแขกปักดำนา

ลงแขกปักดำนา

คณะครูและนักการ โรงเรียนบ้านเแ้าวิทยา ได้ดำเนินการลงแขกปักดำนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เดือนของแม่ และเพื่อเป็นอาหารสำรองของโรงเรียน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564

ลงแขกปักดำนา —  นายคมสันต์ บุญพบ
0 COMMENTS
User Image
นายคมสันต์ บุญพบ
ผู้เขียนข่าว
PROFILE