• ข่าว ล่าสุด

ส่ง ผอ.

ส่ง ผอ.

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม นำโดย นางสาวนภาพร วงศ์คง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเดินทางส่ง ผอ.ยุทธศิลป์ จินดามาตย์ เนื่องในโอกาสย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ส่ง ผอ. —  น.ส.สุวรรณี เกศคำขวา
0 COMMENTS