• ข่าว ล่าสุด

กำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer

กำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer

แจ้งถึงนักเรียนทุกคน กำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ จุดรับบริการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลจักราช

กำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer —  น.ส.สุวรรณี เกศคำขวา
0 COMMENTS