• ข่าว ล่าสุด

ภาพกิจกรรมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์( Pfizer) ครั้งที่ 1 ของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

ภาพกิจกรรมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์( Pfizer) ครั้งที่ 1 ของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมกับโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป้า ได้ร่วมกันดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer)เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา รร.หนองไผ่ และ รร.วังม่วง เพื่อเป็นสร้างภูมิคุ้มกันตนเองและภูมิคุ้มกันหมู่ ในการป้องกันโรคตอดเชื้อโควิด -19 ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ได้เสียสละเวลา ทุ่มเท เตรียมความพร้อมในกิจกรรมครั้งนี้

ภาพกิจกรรมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์( Pfizer) ครั้งที่ 1 ของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS