• ข่าว ล่าสุด

ทำการสีข้าวที่เกี่ยวจากแปลงเกษตร

ทำการสีข้าวที่เกี่ยวจากแปลงเกษตร

23 พ.ย. 2564 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ทำการสีข้าวที่เกี่ยวจากแปลงเกษตร

ทำการสีข้าวที่เกี่ยวจากแปลงเกษตร —  น.ส.สุวรรณี เกศคำขวา
0 COMMENTS