• ข่าว ล่าสุด

คุณลักษณะดีเด่น

คุณลักษณะดีเด่น

??โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม?? มอบเกียรติบัตรนักเรียน ผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความมีจิตสาธารณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีการศึกษา 2564 28/12/2564

คุณลักษณะดีเด่น —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS