• ข่าว ล่าสุด

รางวัลชนะเลิศ โครงการสะอาดบุรี จูเนียร์ ประจำปี ๒๕๖๔

รางวัลชนะเลิศ โครงการสะอาดบุรี จูเนียร์ ประจำปี ๒๕๖๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะโรงเรียนน้องใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงกรโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน "สะอาดบุรี จูเนียร์" ประจำปี ๒๕๖๔ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สสท.) หรือ ไทยพีบีเอส ภายใต้การให้คำแนะนำในการจัดการขยะจากโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย ในฐานะโรงเรียนพี่เลี้ยง

รางวัลชนะเลิศ โครงการสะอาดบุรี จูเนียร์ ประจำปี ๒๕๖๔ —  นางจุไรรัตน์ อุปนันท์
0 COMMENTS