• ข่าว ล่าสุด

ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการและนางรัตนาภรณ์ เทียมเลิศ รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยตัวแทนของคณะครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS