• ข่าว ล่าสุด

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานของโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานของโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในด้านศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการใช้ระบบ SBMLD INNOVATION ในการบริหารสถานศึกษา Thailand 4.0

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานของโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS