• ข่าว ล่าสุด

การเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าหน่วยงานราชการ ของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ประจำเดือนสิงหาคม 2565

การเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าหน่วยงานราชการ ของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ประจำเดือนสิงหาคม 2565

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานราชการของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เวลา 13.30น. เป็นต้นไ ณ ห้องประชุมพระไกรสิงหนาท ทีว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

การเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าหน่วยงานราชการ ของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ประจำเดือนสิงหาคม 2565 —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS