• ข่าว ล่าสุด

ภาพกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565

ภาพกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้อนุมัติโครงการให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ สืบสาน การพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่ชาวไทยทุกคนต้องร่วมกันอนุรักษ์ และการใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดขึ้นในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 08.40-1-09.30 น. ณ อาคารโดม 40 ปี โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

ภาพกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS