• ข่าว ล่าสุด

ผู้อำนวยการเดินทางไปเยี่ยมคณะครูของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาที่ติดโควิด-19

ผู้อำนวยการเดินทางไปเยี่ยมคณะครูของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาที่ติดโควิด-19

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้เดินทางไปเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจกับคณะครูที่ติดเชื้่อโควิด-19 จำนวน 3 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังให้กับคณะครูที่ป่วย ในนามตัวแทนของคณะครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ผู้อำนวยการเดินทางไปเยี่ยมคณะครูของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาที่ติดโควิด-19 —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS