• ข่าว ล่าสุด

ภาพการแสดงเปิดตลาดปั้นสุข

ภาพการแสดงเปิดตลาดปั้นสุข

วันที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้นำชุการแสดงไปร่วมงานตลาดปั้นสุข ณ ที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อร่วมสร้างบรรยากาศความสุขให้กับทุกคน

ภาพการแสดงเปิดตลาดปั้นสุข —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS