• ข่าว ล่าสุด

ภาพกิจกรรมการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของคณะครู

ภาพกิจกรรมการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของคณะครู

วันที่ 19 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมกาญนาภิเษก โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

ภาพกิจกรรมการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของคณะครู —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS