• ข่าว ล่าสุด

การเข้าร่วมงานมุฑิตาจิตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

การเข้าร่วมงานมุฑิตาจิตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 21 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้นำคณะครูที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ไปร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จัดขึ้น ในวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

การเข้าร่วมงานมุฑิตาจิตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS