• ข่าว ล่าสุด

โรงเรียนกระบวนการ

โรงเรียนกระบวนการ

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ทั้ง ๔ ท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนการอบรมโรงเรียนกระบวนกร ครั้งที่ ๓ จากคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้อำนวยการสาลี่ เชิดชู และคุณครูพนอ อนัญญพร ได้รับทุนสนับสนุนการอบรมหลักสูตรเครื่องมือของผู้นำและขบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม คุณครูอรอุมา คงกลิ่น และคุณครูศักย์ชิษณุ สิริกุลสิงห์ ได้รับทุนสนับสนุนการอบรมหลักสูตรห้องเรียนความคิดเชิงวิพากษ์ ยินดีกับเด็ก ๆ ที่จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ด้วยการมีห้องเรียนที่มีความสุขและมีความหมายค่ะ #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง #องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

โรงเรียนกระบวนการ —  น.ส.พนอ อนัญญพร
0 COMMENTS
User Image
น.ส.พนอ อนัญญพร
ผู้เขียนข่าว
PROFILE