• ข่าว ล่าสุด

พี่คณะกรรมการสภานักเรียน

พี่คณะกรรมการสภานักเรียน

เรียนรู้บทบาทการเป็นผู้นำ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน มีปัญหาปรึกษาพี่คณะกรรมสภานักเรียน เตรียมการแข่งขันกีฬาสีภายใน เพื่อให้เป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งของน้องๆ ที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาค่ะ #ซ้อมพิธีเปิดกีฬาสีภายใน #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง #องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

พี่คณะกรรมการสภานักเรียน —  น.ส.พนอ อนัญญพร
0 COMMENTS
User Image
น.ส.พนอ อนัญญพร
ผู้เขียนข่าว
PROFILE