• ข่าว ล่าสุด

โคก หนอง นา โมเดล : ศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

โคก หนอง นา โมเดล : ศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ภายใต้แนวทาง “เอามื้อสามัคคี” มิติใหม่ ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ภายในโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง สู่การเป็น “โคก หนอง นา โมเดล” ยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่ สืบสานศาสตร์พระราชา ด้วยความอนุเคราะห์ของนายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง ที่เป็นแกนนำในการระดมพลังภาคีเครือข่าย พัฒนาการอำเภอ, ท้องถิ่นอำเภอ, เกษตรอำเภอ รวมถึง ผอ.กองช่าง จาก อบต.บางแตน ร่วมกับ ผอ.สาลี่ เชิดชู ผู้อำนวยการสถานศึกษา คุณครูวรโชติ แสนยะบุตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน เด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง #องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

โคก หนอง นา โมเดล : ศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง —  น.ส.พนอ อนัญญพร
0 COMMENTS
User Image
น.ส.พนอ อนัญญพร
ผู้เขียนข่าว
PROFILE