• ข่าว ล่าสุด

กีฬา E-Sports : ศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

กีฬา E-Sports : ศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ความสนุก ตื่นเต้นได้เริ่มขึ้นแล้ว การแข่งขันกีฬา E-Sports เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เด็กๆให้ความสนใจ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกกับกิจกรรม นำสู่การพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง #องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

กีฬา E-Sports : ศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง —  น.ส.พนอ อนัญญพร
0 COMMENTS
User Image
น.ส.พนอ อนัญญพร
ผู้เขียนข่าว
PROFILE